2462080116 6945390424 Γ. Μπουσίου 1, Γρεβενά topo.p.papadopoulos@gmail.com