2462080116 6945390424 Γ. Μπουσίου 1, Γρεβενά topo.p.papadopoulos@gmail.com

Γ. Μπουσίου 1, Γρεβενά, Γρεβενών Τ.Κ.: 51100

Τηλέφωνο: 2462080116

Κινητό: 6945390424

Φαξ: 2462080116

E-mail: topo.p.papadopoulos@gmail.com

Υπεύθυνος: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Κατηγορία: ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ

Επισκεψιμότητα: 16896

Ιστοσελίδα: http://www.topogec.com